En

Ukraina flagga

Ukraina fick självständighet efter Sovjetunionens kollaps 1991 och har sedan dess växlat mellan att söka närmare integration med Västeuropa och att dras in i omloppsbanan om Ryssland, som ser sina intressen som hotade av ett västerländskt Ukraina. Europas näst största land, Ukraina, är ett land med breda, bördiga jordbruksslätter, med stora fickor av tung industri i öster. Medan Ukraina och Ryssland har ett gemensamt historiskt ursprung, har västra delen av

Ryssland flagga

Ryssland – det största landet på jorden – uppstod ur ett decennium av postsovjetisk ekonomisk och politisk turbulens för att försöka hävda sig själv som en världsmakt. Inkomster från enorma naturresurser, framför allt olja och gas, hjälpte Ryssland att övervinna den ekonomiska kollapsen 1998, men oljeprisnedgången 2014 gjorde ett slut på det långa välståndet. Det statliga gasmonopolet Gazprom försörjer fortfarande en stor del av Europas behov. Vladimir Putin – Rysslands

Tyskland flagga

Tyskland är Europas mest industrialiserade och folkrikaste land. Berömd för sina tekniska landvinningar har den också producerat några av Europas mest berömda kompositörer, filosofer och poeter. Efter att ha uppnått nationell enhet senare än andra europeiska nationer, kom Tyskland snabbt ikapp ekonomiskt och militärt, innan nederlagen i de två världskrigen gjorde det krossat, efter det svåra arvet från nazismen, och delat mellan Europas kalla krigets block. Tyskland återhämtade sig för

Österrike flagga

Österrike var en stormakt i Centraleuropa i århundraden i olika statliga skepnader, fram till dess Habsburgdynastins fall efter första världskriget. Men dess position i Europas geografiska hjärta, och dess neutrala status under det kalla kriget mellan Nato och sovjetblocket, bibehöll det kraftigt reducerade landets strategiska betydelse. Österrike är nu medlem i Europeiska unionen, men ett bestående arv från dess decennier av neutralitet efter kriget kan ses i det stora antalet

Cypern flagga

Enligt legenden, födelseplatsen för den antika grekiska kärleksgudinnan Afrodite, har Cyperns moderna historia däremot dominerats av spänningar mellan dess grekiska och turkiska invånare. Cypern har varit delat sedan 1974 när Turkiet invaderade norrut som svar på en militärkupp på ön som stöddes av den grekiska regeringen. Ön var effektivt uppdelad, med den norra tredjedelen styrd av en turkcypriotisk regering och de södra två tredjedelar av den internationellt erkända regeringen ledd

Schweiz flagga

Ett landlåst, bergigt land, Schweiz geografiska läge i Centraleuropa och studerade neutralitet har gett det tillgång och politisk stabilitet för att bli ett av världens rikaste länder. Schweiz har i århundraden varit en neutral stat, vilket innebär att det inte kan delta i väpnade konflikter om det inte angrips. Dess styrkor kan endast användas för självförsvar och inre säkerhet. Den gick med i FN först 2002. Omgiven av Europeiska unionen

Grekland flagga

Greklands historiska och kulturella arv fortsätter att ge genklang i hela den moderna västvärlden – i dess litteratur, konst, filosofi och politik. Grekland, som ligger längst söder om Balkanhalvön, kombinerar fastlandets höga berg med över 1 400 öar, varav den största är Kreta. Grekland efter andra världskriget såg en snabb ekonomisk och social förändring, där turism och sjöfart blev stora bidragsgivare till ekonomin. Den globala finanskrisen i slutet av 2000-talet

Moldavien flagga

Mellan Rumänien och Ukraina uppstod Moldavien som en självständig republik efter Sovjetunionens kollaps 1991. Moldavien är ett av de fattigaste länderna i Europa, med en ekonomi som är starkt beroende av jordbruk. Två tredjedelar av moldaverna är av rumänsk härkomst och de två länderna delar ett gemensamt kulturarv. Det industrialiserade territoriet öster om Dnjestr, allmänt känt som Trans-Dniester eller Dnjestr-regionen, var formellt ett autonomt område inom Ukraina före 1940, när

Storbritannien flagga

Storbritannien är en stat som består av de historiska länderna England, Wales och Skottland, samt Nordirland. Det är känt som hem för både modern parlamentarisk demokrati och den industriella revolutionen. Två världskrig och slutet på imperiet minskade dess roll under 1900-talet, och folkomröstningen 2016 om att lämna Europeiska unionen har väckt betydande frågor om landets globala roll. Inte desto mindre är Storbritannien fortfarande en ekonomisk och militär makt med stort

Slovakien flagga

Mitt i hjärtat av Europa med en historia som är nära sammanflätad med sina grannar, har Slovakien lyckats bevara sitt eget språk och sin egen kultur. Det var en del av Tjeckoslovakien fram till ”sammetsskilsmässan” i januari 1993. Det oberoende Slovakien gick igenom en första period av politisk turbulens, men klarade finanskrisen 2008 för att framstå som en välmående och stabil parlamentarisk demokrati. Landet gick med i Europeiska unionen 2004