En

Lettland flagga

Beläget i nordöstra Europa med en kustlinje längs Östersjön, har Lettland gränser till Estland, Ryssland, Vitryssland och Litauen. Det har språkliga band med Litauen i söder och historiska och religiösa band med Estland i norr. Inte mycket mer än ett decennium efter att Lettland återvann självständighet under Sovjetunionens bortgång välkomnades Lettland som medlem av Europeiska unionen i maj 2004. Beskedet kom några veckor efter att landet gick med i Nato.

Finland flagga

Trots sin relativt lilla befolkning har Finland varit en trendsättare på många områden sedan självständigheten 1917. Den får genomgående bra betyg i internationella mätningar för stabilitet, frihet, allmän säkerhet och sociala framsteg Dess parlament var det första som antog fullständig jämställdhet, och gav män och kvinnor rätt att inte bara rösta utan också ställa upp i valet 1906. Finland förklarade sig självständigt från Ryssland 1917, men efter att Sovjetunionen besegrats

Litauen flagga

Litauen är den största och sydligaste av de tre baltiska republikerna. Inte mycket mer än ett decennium efter att landet återvann sin självständighet efter Sovjetunionens kollaps 1990, välkomnades Litauen som Nato-medlem i slutet av mars 2004. Flytten kom bara några veckor innan ett andra historiskt skifte för landet i att etablera sin plats i den västerländska familjen av nationer när det gick med i EU i maj 2004. Rysslands Kaliningrad-exklav

Spanien flagga

Spaniens läge vid korsningen av Atlanten och Medelhavet, Europa och Afrika har gjort det till en viktig politisk och kulturell bro över fem kontinenter. Genom utforskning och erövring blev Spanien en världsmakt på 1500-talet och behöll ett stort utomeuropeiskt imperium fram till 1800-talet. Dess moderna historia präglades av det bittra inbördeskriget 1936-39, och den efterföljande decennier långa diktaturen av Francisco Franco. Sedan general Francos död 1975 har Spanien gjort övergången

Irland flagga

Irland kom ur konflikten som markerade dess födelse som en självständig stat för att bli en av Europas ekonomiska framgångshistorier under det sista decenniet av 1900-talet. Efter att landet gick med i Europeiska gemenskapen 1973 förvandlades det från ett till stor del jordbrukssamhälle till en modern, högteknologisk ekonomi. Ekonomin kollapsade dock efter den globala finanskrisen 2008. Med hjälp av en internationell räddningsaktion har Irland återhämtat sig igen. Dess starka litterära

Sverige flagga

Sverige är känt över hela världen för sin neutralitet. Denna politik har lett till att ett antal svenska politiker tagit på sig internationella roller, ofta medlat mellan motstridiga grupper eller ideologier. Socialdemokraterna, i regeringsställning under större delen av de senaste 70 åren, utvecklade ”den svenska modellen” – en blandekonomi grundad på offentlig-privat partnerskap. Den innehöll traditionellt centraliserade löneförhandlingar och ett kraftigt skattesubventionerat socialförsäkringsnätverk. Sverige är störst av de skandinaviska länderna,

Malta flagga

Den maltesiska ögruppen har en historia av kolonial kontroll som sträcker sig över århundraden. Beläget söder om den italienska ön Sicilien mellan Europa och Nordafrika, har det ockuperats av fenicier, greker, romare, araber, riddarna av Malta och senare Frankrike och Storbritannien. Självständighet från Storbritannien uppnåddes 1964, efter att det maltesiska folket belönades med George Cross för att försvarat de avgörande militärbaserna där under andra världskriget. Under århundradena har Maltas strategiska

Frankrike flagga

Frankrike är känt över hela världen för sitt kök, sitt mode, sin kultur och sitt språk. En nyckelspelare på den globala scenen och ett land i Europas politiska hjärta, betalade ett högt pris både ekonomiskt och mänskligt under de två världskrigen. Åren som följde såg utdragna konflikter som kulminerade i självständighet för Algeriet och de flesta andra franska kolonier i Afrika, samt avkolonisering i Sydostasien. Frankrike var en av grundarna

Nordmakedonien flagga

Nordmakedonien besparades det interetniska våldet som rasade på andra håll på Balkan efter Jugoslaviens upplösning i början av 1990-talet, men kom nära inbördeskrig ett decennium efter självständigheten. Rebeller iscensatte ett uppror i början av 2001 och krävde större rättigheter för den etnisk-albanska minoriteten. Efter månader av skärmytslingar gjorde stödet från EU och Nato det möjligt för myndigheterna att träffa ett fredsavtal. Albanska krigare lade ner sina vapen i utbyte mot

Belgien flagga

För att vara ett så litet land har Belgien varit en stor europeisk spelare genom århundradena. Det ockuperades av Tyskland under första och andra världskrigen, och har upplevt en ekonomisk boom under de senaste 50 åren för att bli en västeuropeisk liberal demokratimodell. Det har dock också funnits en växande klyfta mellan det huvudsakligen holländsktalande norra och det huvudsakligen fransktalande södern, liksom en oro för framväxten av islamisk extremism bland