Sverige

Sverige flagga

Sverige är känt över hela världen för sin neutralitet. Denna politik har lett till att ett antal svenska politiker tagit på sig internationella roller, ofta medlat mellan motstridiga grupper eller ideologier. Socialdemokraterna, i regeringsställning under större delen av de senaste 70 åren, utvecklade ”den svenska modellen” – en blandekonomi grundad på offentlig-privat partnerskap. Den innehöll traditionellt centraliserade löneförhandlingar och ett kraftigt skattesubventionerat socialförsäkringsnätverk. Sverige är störst av de skandinaviska länderna, både till landstorlek och befolkning.

Sveriges position som ett av världens mest utvecklade postindustriella samhällen ser i grunden säker ut.

Arbetslösheten är låg och ekonomin stark. Offentlig-privat partnerskap är kärnan i ”den svenska modellen”, som utvecklats av Socialdemokraterna, som har styrt under större delen av tiden sedan 1920-talet.

Denna blandekonomi innehöll traditionellt centraliserade löneförhandlingar och ett kraftigt skattesubventionerat socialförsäkringsnätverk. Svenskarna har fortfarande ett avancerat välfärdssystem och deras levnadsstandard och förväntade livslängd är bland de högsta i världen.

I förhållande till befolkningens storlek har Sverige tagit emot betydligt fler migranter än något annat EU-land sedan migrationskrisen började 2015. Detta har satt press på offentliga tjänster och lett till ett ökat stöd för det högerextrema partiet Sverigedemokraterna .

Fakta om Sverige

Kungariket Sverige

  • Huvudstad: Stockholm.
  • Befolkning: 9,5 miljoner.
  • Yta: 449 964 kvadratkilometer.
  • Huvudspråk: Svenska.
  • Huvudreligion: Kristendom.
  • Förväntad livslängd: 80 år (män), 84 år (kvinnor).
  • Valuta: Krona.

Ledare

Kung: Carl XVI Gustaf

Kung Carl XVI Gustaf besteg tronen 1973, efter sin farfar Gustaf VI Adolfs död. Den nuvarande kungens far omkom i en flygolycka 1947, då Carl Gustav bara var nio månader gammal.

Under sin långa kungliga lärlingstid genomgick Carl Gustav en sedvanlig militär utbildning, men studerade även historia, politik och ekonomi, tjänstgjorde i diplomatkåren och arbetade inom bank och handel.

Konstitutionella förändringar 1974 fråntog kungen allt utom ceremoniella uppgifter, som att öppna riksdagen och representera Sverige på diplomatisk nivå.

Media

Den svenska publiken har ett brett utbud av offentliga och kommersiella sändningstjänster.

TV är det mest populära mediet. Sveriges Televisions (SVT) huvudkonkurrent är det kommersiella nätet TV4. Sverige är hem för de regionala mediejättarna Bonnier och Modern Times Group (MTG).

De flesta hushåll har flerkanals kabel- eller satellit-TV. Sverige har gått över till digital marksänd tv (DTT) och betal-tv sänds i formatet.

Allmän radio drivs av Sveriges Radio. Det finns nästan 100 privata radiokanaler; vissa ingår i nästan nationella nätverk.

Tidslinje

Några nyckeldatum i Sveriges historia:

1905 – Unionen mellan Sverige och Norge upplöstes fredligt, 90 år efter att Sverige invaderade Norge.

1914 – Utbrottet av första världskriget. Sverige förblir neutralt.

1920-talet – Sverige utvecklas från ett jordbrukssamhälle till ett industrisamhälle. Socialdemokratiska regeringar genomför sociala reformer.

1939 – Vid andra världskrigets utbrott förklarar Sverige neutralitet.

1959 – Sverige blir grundare av European Free Trade Association (EFTA).

1994 – Svenskar stöder snävt ett EU-medlemskap i en folkomröstning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *